TÜBİTAK 4004

Kocaeli'deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları

Bu sayfa, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projelerinden 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Kocaeli Bilim Merkezi) yürütücülüğünde gerçekleştireceğimiz projemiz dolayısı ile kurulmuştur. Yaygın etki çalışmalarımız öncelikle bu sayfa üzerinden yürütülecektir.

Projeye başvuru linki: https://forms.gle/FBQhi1ebDzZYdM8w9

*Başvuru yapmadan önce lütfen aşağıdaki bilgilendirme kısımlarını okuyunuz.

PROJE HAKKINDA

Proje Özeti

A). Projemiz, 16-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Kocaeli Bilim Merkezinde, atama bekleyen genç öğretmenlere okul dışı eğitim yaklaşımlarının öğretilmesi hedefiyle ve bu amaca uygun olarak seçilmiş 4 farklı okul dışı öğrenme ortamında, özel fen etkinlikleri tasarlanarak ve 4004 program amaçlarıyla örtüşen bir projeli çalışmayı hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

B). Proje için hedef kitle olarak; eğitim fakültelerinin fen bilimleri öğretmenliği bölümünden mezun olmuş ancak henüz atanmamış yeni mezunlar seçilecektir. Proje kapsamı bilim merkezleri ve doğa okullarında yapılabilecek, MEB fen bilgisi ders içeriği esas alınarak hem öğrencilerin hem de yeni mezun öğretmenlerin fen becerilerini geliştirirken, fen alanındaki mevcut bilimsel bilgileri derinleştirmeyi, tartışmayı ve okul dışı uygulamalı öğretim faaliyetleriyle ilişkilendirilerek özümsenmesine odaklanılmış bir proje konsepti tasarlanmıştır.

C). Proje yöntemi okul dışı öğrenme yaklaşım ve yöntemleri ile uygulamalı eğitim ağırlıklı etkinlikler ile katılımcılarda fen becerileri sağlamak şeklinde oluşturulmuştur. Küresel Covid-19 pandemisiyle beraber okullarda ve tüm kapalı mekanlardaki eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak ara verilmesiyle öğrencilerin öğrenme ihtiyaç ve eğitsel süreçleri aksamıştır. Yeni kuşağın fen kültür ihtiyacı ve bilişsel gelişimi için elzem olan eğitim-öğretim faaliyetleri, öğretmenler, okullar ve EBA platformu gibi çözümler kadar okul dışı ve mesafeli öğrenme faaliyetleriyle de sosyal ihtiyaçlar düşünülerek yürütülmesi gereklidir. Projemizde bilim merkezi, açık alanlar, doğal yaşam alanları gibi okul dışı ortamlarda, etkin öğrenme faaliyetleri yürütmek amaçlanmıştır. Hafifleyen pandemi ve sonrasında, öğretmenlerde okul dışı becerilerin önceden geliştirilmiş olması akılcı bir yaklaşım olacaktır. Proje hedef grubu öğretmenlerin okul dışı öğrenme faaliyetlerine teşvik edilmesi kritik bir öneme sahip olup çalışmaya başladıklarında etkileyecekleri meslektaşları ve çevrelerindeki bireyler ile öğrencilerin okul dışı faaliyetleri evlerinde ya da okulda açık bir bölgede kurgulayarak uygulamalı eğitim öğretim faaliyetlerini kendi imkanları ile yürütebilmesi bu proje çıktıları açısından değerli ve uzun vadeli bir katkı olabilecektir. Hedef kitle aracılığı ile okul dışı öğrenme becerilerinin toplumda kabul görmesi projeli öğrenme, girişimcilik, sorgulama, araştırma, gezi gözlem yaparak öğrenmeyi destekleyeceği düşünülmekte, bu yönüyle projenin ayrıcalıklı bir katkı yaratacağı beklenmektedir.

Bilgilendirmeler:

*Projenin hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin 'Fen Bilimleri Öğretmenliği' mezunlarıdır. (Katılımcı kontenjanımız toplam 30 kişi ile sınırlıdır)

*Hedef kitle seçimi yapılırken farklı illerden katılımcıların olmasına dikkat edilecektir.

*Başvurular arasından özellikle atanmamış ve öğretmenlik tecrübesi az olanlar değerlendirmeye alınacaktır.

*Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri proje tarafından karşılanacaktır.

*Proje kapsamında yapılacak olan hiçbir etkinlik için katılımcılardan ücret talep edilmeyecektir.

*Konaklama İzmit Öğretmenevi'nde yapılacaktır.

*Konaklamalar bir odada ortalama 2-3 kişi kalacak şekilde planlanacaktır. Bu durum dikkate alınmalıdır. HES kodları güncel olarak kontrol edilecektir. Öğretmenliğe atanmış adaylar için aşılanmış olma durumu da ayrıca dikkate alınacak bir kriter olacaktır.

*Konaklamanın yapılacağı yerden diğer etkinlik merkezlerine geliş-gidişler ve şehir içi ulaşımlar proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

*Projenin yapılacağı il olan Kocaeli'ye geliş-dönüş masraflarını katılımcılar kendileri karşılayacaklardır.

PROJE EKİBİ

Caner AZKESKİN
Proje Yürütücüsü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Yüksek Fizikçi
Sena KARATAŞ
Proje Uzmanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Fizikçi
Doç. Dr. Özlem AKSOY
Proje Uzmanı
Kocaeli Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi-Biyoloji Bölümü
Öğr. Gör. Tülin TÜMTÜRK
Proje Uzmanı
Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi-Temel Eğitim Bölümü
Dr. Melike YAVUZ TOPALOĞLU
Proje Uzmanı
Hatay-Arsuz Akkent Defne Ortaokulu
Fen Bilimleri Öğretmeni

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Memduh Sami TANER
Eğitmen
Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi-Fizik Bölümü
Tuğrul ÖZTÜRK
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Yüksek Kimyager
Merve KORAL
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Yüksek Biyolog
Adil Tarık ÖZKURT
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Fizik Mühendisi
Seracettin KARAOSMANOĞLU
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Bilgisayar Mühendisi
Alihan KÖKTÜRK
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Elektronik Mühendisi
Fatih KORAL
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Bilim Merkezi-Elektrik-Elektronik Mühendisi
Emre KÜLCÜ
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
SEKA Kağıt Müzesi-Orman Endüstri Müh.
Hüseyin SABAN
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
SEKA Kağıt Müzesi-Tarihçi
Muhammet Safa AYVAZOĞLU
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
SEKA Kağıt Müzesi-Bilgisayar İşletmeni
Mustafa AKDENİZ
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
SEKA Kağıt Müzesi-Eğitmen
Önder ALİOĞLU
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ORMANYA-Eğitmen / Profesyonel İzci
Sibel SÜER
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ORMANYA-Biyolog
Melike Sivri
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ORMANYA
Sevdenur KÖKTÜRK
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ORMANYA

REHBERLER

Özden TEZCAN
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ORMANYA
Canan ÇAKAR
Eğitmen
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Seka Kağıt Müzesi
Hatice Kübra TANIR
Kimyager

SAĞLIK PERSONELİ

DR. Ege İhsan TANER
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR